Koester de momenten van impasse en frictie. Het is daar waar het wonder gebeurd en er nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Als werk geluk deskundige bij de gemeente Amsterdam zie ik een aantal overkoepelende thema’s in de werkgelukgesprekken terugkomen. Eentje is de frustratie over de stroperigheid van de processen. Ik vraag dan: “Wat maakt het zo erg als het allemaal wat langer duurt?”.

Het antwoord van de gefrustreerde medewerker komt neer op het niets kunnen doen, niet verder kunnen, het gevoel dat je gemeenschapsgeld verspilt. De Amsterdamse ambtenaar is bevlogen en wil vooral wat kunnen betekenen voor de stad en de Amsterdammers.

Die stad is er al eeuwen en gaat waarschijnlijk nog eeuwen mee. Dat bouwen aan de stad, moeten we zorgvuldig doen. We denken erover na, praten, stemmen af. Soms duurt het, terecht, jaren voordat plannen in de uitvoering gaan.

Toekomstgericht, dat waren de plannen. Soms haalt de toekomst ons in. Door elektrische fietsen bakfietsen ander gemotoriseerd verkeer, problemen met de kades en bruggen en talloze andere zaken die met het moderne leven in een oude stad te maken hebben.

Er zijn vragen die je kunt stellen

  • Hoe komt er weer ruimte voor beweging?
  • Welke maatregelen zijn voorhanden?
  • Hoe zorgen we voor een evenwichtige machtsbasis?
  • Welk vervolg zou bevredigend zijn?

Een impasse is vaak het moment waarop in stilte van alles gebeurt. Je kunt het omarmen. Het laten bezinken en je blik tijdelijk op iets anders richten. Daarmee verspeel je geen tijd, maar geeft je het juist tijd. Werk slim, niet (te) hard.

Binnen de gemeente zijn er tal van dingen die je kunt doen tijdens een impasse:

  • Het coaching ‘s project van het Calvijn college (er is een tijdschrijfcode voor)
  • Vrijwilligerswerk in werktijd. (als het vrijwilligerswerk je aanstaat kan je het later voortzetten in je vrije tijd)
  • Bij de Amsterdamse school een (online) opleiding starten.
  • Meelopen met een ander project en horen hoe het daar gaat
  • In gesprek gaan met een collega die bijvoorbeeld over iets schreef op tamtam waar je interesse in hebt.

Bij een impasse kan de fatale fantasie zijn: afspraak is afspraak. Beleid is onwrikbaar. Plannen en regels zijn onveranderbaar.

Juist nu is er steeds meer ruimte voor maatwerk. Voor wendbaarder zijn, met wat op ons pad komt. Praat erover, denk erover. En zie dat als goed bestede tijd. Laat je niet vastzetten, frustreren. Juist wij, ambtenaren, moeten onze plannen zorgvuldig afwegen en mee gaan met de veranderingen die op in een rap tempo op ons afkomen.

Gebruik ons, de vitaliteitdeskundigen, de werkgelukdeskundigen als sparringpartner. Praat er eens over, deel je gedachten met ons. Soms helpt  praten al om tot een oplossing te komen. mailme@mailevelien.nl

Verder naar: Wat nou omdenken?
Klik hier voor contact & reacties