Desiderata

DesiderataWensen

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk,
welke vrede er in stilte kan heersen.
Voor zover mogelijk zonder overgave
stat op goede voet ​​met alle personen.
Spreek rustig en duidelijk je waarheid;
en luister naar anderen, zelfs de saaien en de onwetenden;
ook zij hebben hun verhaal.

Vermijd luide en agressieve personen,
het zijn kwellingen voor de geest.
Als je jezelf vergelijkt met anderen,
kun je ijdel en bitter worden;
er zullen altijd grotere en kleinere personen zijn dan jijzelf.
Geniet van je prestaties en van je plannen.

Blijf geïnteresseerd in je eigen carrière,
hoe bescheiden ook;
het is een echt bezit in het veranderende lot van de tijd.
Wees voorzichtig in je zakelijke aangelegenheden;
de wereld is vol bedrog.
Maar laat dit je niet verblinden voor welke deugd er is;
veel mensen streven naar hoge idealen;
en overal is het leven vol heldenmoed.

Blijf jezelf.
Pretendeer vooral geen genegenheid.
Wees ook niet cynisch over liefde;
want ondanks alle dorheid en ontgoocheling
het is zo eeuwig als het gras.

Neem vriendelijk de raad van de jaren,
gracieus de dingen van de jeugd overgeven.
Voed de kracht van de geest om je te beschermen bij plotselinge tegenspoed.
Maar verontrust jezelf niet met duistere voorstellingen.
Veel angsten komen voort uit vermoeidheid en eenzaamheid.
Naast een gezonde discipline, wees mild voor jezelf.

Je bent een kind van het universum,
niet minder dan de bomen en de sterren;
je hebt het recht om hier te zijn.
En of het je nu wel of niet duidelijk is,
ongetwijfeld ontvouwt het universum zich zoals het zou moeten.

Wees daarom in vrede met God,
hoe je Hem ook voorstelt,
en wat je werk en aspiraties ook zijn,
bewaar in de luidruchtige verwarring van het leven vrede met je ziel.

Met al zijn schijnvertoning, gezwoeg en gebroken dromen,
het blijft een mooie wereld.
Wees vrolijk.
Streef ernaar om gelukkig te zijn.

Max Ehrmann, Desiderata, Copyright 1952.

Desiderata – Wikipedia
Poem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.